Zarządzanie przedsiębiorstwem po zmianach

Każda z przedsiębiorstw na rynku, to organizacja, w której stale następują zmiany. Analizując proces zmiany musimy więc wziąć pod uwagę zarówno zmiany nieplanowane, stanowiące ciągły proces, jak i zmiany kierowane i planowane, jak np. wprowadzanie nowego produktu na rynek, czy połączenie się dwóch firm. Każdy członek kadry kierowniczej, który nadzoruje proces zmian, z jakimi ma styczność, czy będzie miał do czynienia.

 

Liczba godzin szkolenia: 16

Program szkolenia:

 

1. Proces zmian w przedsiębiorstwie.

2. Funkcjonowanie zespou w okresie zmian.

3. Typy nieskutecznych uczestników zmian, osoby o naturalnej tendencji do przeciwstawiania się zmianom.

4. Zmiana - kształtowanie nowych postaw.

5. Proces kierowania zespołem w okresie wprowadzania zmian.

6. Komunikacja w czasie zmian, w firmie.

7. Postawa managera na motywację pracowników w zmianiach, w przedsiębiorstwie.

8. Kreowanie i pobudzanie zmian w przedsiębiorstwie.

9. Zmiany niezbędne w firmie.

10. Funkcjonowanie zespołów w okresie zmian.

11. Analiza potencjalnych sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie.

12. Przyczyny i analiza zaistniałego kryzysu.

13. Etapy procesu wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.

14. Różne reakcje na zmianę i ich uwarunkowania.

15. Zarządzanie w najnowszych trendach i źródła zmian w przedsiębiorstwach.

 

Absolwenci szkolenia otrzymają zaświadczenie po jego ukończeniu.

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.