Wpływ inteligencji emocjonalnej na komunikacje

Życie emocjonalne jest dziedziną, którą można podobnie jak czytanie czy matematykę, opanować lepiej lub gorzej, a składa się nań zespół specjalnych umiejętności. Stopień, w jakim dana osoba opanowała te umiejętności, decyduje o tym, czy odniesie w życiu sukces czy zabrnie w ślepy zaułek; zdolność panowania nad swymi emocjami jest metazdolnością, od której zależy sposób wykorzystania przez nas pozostałych zdolności, włącznie z samym intelektem.

 

Liczba godzin szkolenia: 16

Program szkolenia: 

 

1. Komunikacji interpersonalna.

 • Czym jest komunikacja,
 • Bodźce w komunikacji, 
 • Wadliwa komunikacja,
 • Komunikaty werbalne i niewerbalne,
 • Precyzja w komunikacji,
 • Bariery w komunikowaniu się,
 • Dopasowanie komunikacji do odbiorcy

2. Inteligencja emocjonalna.

 • Co charakteryzuje inteligencję emocjonalną,
 • Wyrażanie emocji i kontrola emocji,
 • Zachowanie osób z wysoką inteligencją emocjonalną

 

3. Samoświadomość emocjonalna.

4. Samokontrola, zarządzanie emocjami.

5. Empatia, zarządzanie emocjami.

6. Inteligencja emocjonalna i znaczenie emocji w życiu zawodowym.

 

8. Asertywność w komunikacji.

 • Prawa w komunikacji z innymi,
 • Wyrażanie krytyki, gniewu,
 • Zachowania asertywne,
 • Wymiana postaw, emocji i reakcja na zachowania innych,
 • Radzenie sobie z nieśmiałością i strachem

9. Komunikacja pisemna.

 • Kontaktowanie się pismem z perspektywy odbiorcy,
 • Struktura służbowych maili,
 • Siła słów na zwiększenie liczby naszych odbiorców

7. Wpływ społeczny w komunikacji.

 • Uleganie wpływom,
 • Mechanizmy wpływu na innych,
 • Osobisty styl komunikowania się,
 • Obrona przed manipulacją,
 • Techniki wywierania wpływu

 

Absolwenci szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.

 

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.