Rozwiązywanie konfliktów

Konflikt jest nieodłącznym elementem nie tylko życia społecznego, ale i każdej działalności biznesowej. Sytuacje konfliktowe mogą stać się okazją do wypracowania nowych strategii radzenia sobie, współpracy oraz wspólnego zażegnania problemu. Wyszkolony menedżer jest zdolny szybko rozpoznać źródło sporu oraz trwale wyeliminować jego przyczyny. Oferowane przez EURO CONSULTING Wioletta Żybort szkolenie wyposaży uczestników w praktyczną umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych na poziomie osobistym i organizacyjnym.

 

Liczba godzin szkolenia: 16

Program szkolenia Rozwiązywanie konfliktów:

 

1. Natura nieporozumień, współczesny pogląd na konflikt.

2. Konflikty grupowe a spory interpersonalne, przyczyny komunikacyjne.

3. Określenie sporu i przygotowanie przebiegu, rozpoczęcie – czyli zainicjowanie interakcji.

4. Źródła wynikające z odmienności odgrywanych ról społecznych, kompromis – coś stracić, żeby częściowo zyskać.

5. Konsekwencje unikania, czyli zwlekania i stosowania doraźnych półśrodków.

6. Zarządzanie konfliktem oparte na współpracy, przełamywanie własnej postawy wobec konfliktów.

7. Style zachowań w czasie napiętych relacji w obszarach - asertywność i operatywność.

8. Wygrywająca taktyka współpracy, metody nakłaniania do współpracy.

9. Aktywność uczestników i jej wpływ na efektywność i jakość wzajemnych kontaktów.

10. Umniejszanie lub pozbawianie wartości, wyrzucenie słabszego poza przestrzeń konfliktu.

11. Wyjście ze sporu - ustalenie działań, czasu realizacji, kontrola przebiegu, ocena efektów.

12. Myślenie biegunowe, korzyści czerpane z konfliktów.

 

Absolwenci szkolenia otrzymają zaświadczenie po jego ukończeniu.

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.