Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej m.in w Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziennego Pobytu, sanatoriach lub miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy. 

Program kursu porusza wszystkie najważniejsze elementy z zakresu opieki, a także zrozumienie potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.  

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

- ukończone 18 lat, 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

 Program kursu 

 

 

Temat szkolenia

Ilość godzin*

1

Fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się

6

2

Komunikacja  z podopiecznym i jego otoczeniem.

Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby

8

3

Organizacja czasu wolnego podopiecznych

8

4

Zasady BHP

8

5

Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar i analiza parametrów

8

6

Ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja.

Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia.

8

7

Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci

8

8

Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku.

Zasady prawidłowego żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.

8

9

Pierwsza pomoc w geriatrii

8

10

Problemy opieki osób starszych lub niepełnosprawnych.

Wybrane zagadnienia farmakoterapii

8

11

Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone towary i środki

Pierwsza pomoc medyczna 

4

RAZEM

90 godzin

*w godzinch lekcyjnych obejmujących 45 minut 

 

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019r. poz.1533).

 

Kurs prowadzony online za pośrednictwem platformy edukacyjnej lub stacjonarnie.

 

Grupa minimum 6 osobowa.

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2021 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.