Opiekun dziecięcy

Opiekun dziecięcy sprawuje funkcję opiekuńczo-wychowawczą – troszczą się zarówno o bezpieczeństwo, jak i rozwój dzieci. Angażują je do rozwijających gier, czy też zabaw stymulujących wyobraźnię oraz logiczne myślenie. Każdego dnia ułatwiają najmłodszym załatwianie potrzeb fizjologicznych, wykonując przy tym szereg czynności pielęgnacyjno-higienicznych, związanych z przewijaniem, myciem czy przebieraniem. Dyplomowane opiekunki dziecięce posiadają również wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy z dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności lub upośledzenia, czy wymagających rehabilitacji.

 

Kandydat musi też posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych. Nie może być karany za przestępstwa umyślnie popełnione oraz nie może toczyć się przeciw niemu postępowanie karne albo skarbowe. Musi przejść badania lekarskie uprawniające do pracy w tym zawodzie (nawet wady wymowy i wady słuchu mogą powodować dyskwalifikację kandydata). Osobowość kandydata także ma znaczenie. Kto chce pracować w przedszkolu, musi wykazywać się dużą odpowiedzialnością, rozwagą, cierpliwością, przewidywalnością, posiadać wyjątkowe zdolności interpersonalne, być kreatywnym.

 

Łączna liczba godzin zajęć szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi 280. W tym 200 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin praktyk zawodowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie warsztatów lub ćwiczeń.

 

Zakres programowy 280 – godzinnego szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 

1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki – 20 godzin

2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa – 25 godzin

3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – 120 godzin

4. Kompetencje opiekuna dziecka – 35 godzin

5. Praktyki zawodowe – 80 godzin

 

Zajęcia przewidziane w programie nauczania dla zawodu opiekunka dziecięca, mają na celu przygotować słuchaczy do pracy w placówkach edukacyjno-wychowawczych, jak również do zajmowania się dziećmi w różnym wieku i z różnymi potrzebami. Dlatego też, przyszłe opiekunki zdobywają wiedzę, dzięki której będą potrafiły:

 

1. Zdiagnozować oraz ocenić poziom rozwoju dziecka

2. Planować, organizować oraz prowadzić zajęcia edukacyjno-wychowawcze

3. Kształtować nawyki dziecka oraz cechy osobowości

4. Wyrównywać rozwój dziecka

5. Rozpoznawać oraz zaspokajać potrzeby najmłodszych, borykających się z różnymi problemami zdrowotnymi oraz rozwojowymi

6. Udzielać pierwszej pomocy

7. Podejmować działania pielęgnacyjne

8. Zaspokajać potrzeby biologiczne dziecka

 

 

Kurs prowadzony online za pośrednictwem platformy edukacyjnej lub stacjonarnie.

 

Grupa minimum 6 osobowa. 

 

Absolwenci szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu. 

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2021 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.