Logistyka jako kluczowy element gospodarowania magazynem

Gospodarka magazynowa, logistyka magazynowa i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, który jest jedną z podstaw sprawnego, konkurencyjnego i rozwijającego się przedsiębiorstwa. Bardzo często kluczową kwestią dla logistyki przedsiębiorstwa jest wydajna, nowocześnie zorganizowana gospodarka magazynowa.

 

Liczba godzin szkolenia: 16

Program szkolenia:

 

1. Magazyn jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa.

 • Istota magazynu i gospodarki magazynowej
 • Znaczenie magazynu w systemie zabezpieczenia potrzeb materiałowych, koszty magazynowe
 • Miejsce magazynu w przepływie materiałów w przedsiębiorstwie

2. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami.

 • Zadania zapasów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
 • Pojęcie, istota, rodzaje zapasów
 • Cel tworzenia zapasów

3. Elementy kosztowe w zarządzaniu zapasami.

 • Koszty utrzymania i gromadzenia, braku zapasów
 • Metody optymalizacji kosztów zapasów
 • Zależności kosztowe w zarządzaniu zapasami
 • Mierniki oceny gospodarki zapasami

4. Operacje magazynowe w procesie logistycznym.

 • Kontrola i przegląd zapasów
 • Składowanie materiałów
 • Przyjmowanie materiałów
 • Wydawanie towarów z magazynu
 • Transport wewnątrz magazynowy
 • Kompletacja dostaw, sposoby kompletowania wydań z magazynu

5. Przechowywanie materiałów w magazynie.

 • Niezbędne wyposażenie do kontroli i nadzoru warunków składowania materiałów
 • Sposoby postępowania w przypadku braków i szkód
 • Odpowiedzialność materialna i służbowa pracowników
 • Wymagania w zakresie przechowywania wybranych materiałów

6. Dokumentacja obrotów magazynowych.

 • Obieg dokumentacji magazynowej
 • Dokumentacja przyjęć zewnętrznych i wewnętrznych
 • Dokumentacja wydań z magazynu
 • Zasady inwentaryzacji w magazynie

7. Optymalizacja pracy magazynu.

 • Systemy kodowania dokumentów 
 • Sposoby kalkulacji kosztów magazynowych
 • Możliwość zastosowania sposobów oceny struktury zapasów 

 

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.