PROMOCJA

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 200 obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2022 – 31.12.2023 r.

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I AKTYWIZACJA ZAWODOWA, zadania:  Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia.

 

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia:

 

1. Profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca (oczekiwania vs możliwości na rynku pracy).

2. Profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej,
a także w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

3. Organizowanie kursów, szkoleń lub innych form kształcenia albo pomocy w znalezieniu
i finansowaniu dostępnych szkoleń, kursów lub innych form kształcenia.

4. Wsparcie w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia
i kwalifikacji.

5. Wsparcie w procesie pośrednictwa pracy (świadczonego przez instytucje rynku pracy)
i w kontaktach z pracodawcami.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.