,,OTWARCI NA ZMIANĘ!''
nr RPDS.08.02.00-02-0038/18

Projekt realizowany jest przez EURO CONSULTING Wioletta Żybort z siedzibą przy  ul.  Sosnowej 4, 64-850 Ługi Ujskie (Projektodawca) w partnerstwie z AKADEMIĄ KSZTAŁCENIA EUROPEJSKIEGO KRZYSZTOF KURYŁOWICZ z siedzibą przy ul. Gubińskiej 8/36, 54-434 Wrocław. 

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie do 31.08.2020 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 100 (60 kobiet, 40 mężczyzn) osób od 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego [w tym minimum 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) na terenie objętym zatwierdzonym programem rewitalizacji], pozostających bez zatrudnienia [w tym 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) bezrobotnych oraz 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: minimum 60 kobiet, minimum 20 osób (12 kobiet, 8 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej, minimum 10 osób (6 kobiet, 4 mężczyzn) z niepełnosprawnościami, minimum 20 osób (12 kobiet, 8 mężczyzn) długotrwale bezrobotnych, minimum 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2022 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.