PROJEKT MINISTERIALNY - Razem Możemy Więcej

PROJEKT MINISTERIALNY - Razem Możemy Więcej

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 200 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, będących w 100% obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, poprzez realizację działań z Priorytetu I Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

 

Uczestnikiem/czką Projektu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

- jest cudzoziemcem, legalnie przebywającym w Polsce, wymagającym wsparcia w zakresie Priorytetu nr I – aktywizacja zawodowa, będącym obywatelami Ukrainy, który znalazł się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy,

 

- znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,

 

- zamieszkuje według przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego,

 

- ukończyła 18 rok życia.

 

Okres realizacji projektu trwa od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

 

 

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2023 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.