Projekt „Akademia Kompetencji Kluczowych”

Projekt „Akademia Kompetencji Kluczowych”

 

Jeżeli jesteś osobą powyżej 18 roku życia, mieszkającą lub pracującą w Wielkopolsce, nie prowadzącą własnej działalności gospodarczej, w tym: zamieszkującą miasta średnie i średnie tracące funkcje gospodarcze w województwie wielkopolskim, niepełnosprawną, o niskich kwalifikacjach lub zamieszkującą obszary wiejskie

 

Jeśli chcesz rozwinąć kompetencje językowe lub poznać nowe technologie informatyczne,
to nasze kursy są dla Ciebie idealnym rozwiązaniem!

 

Dzięki naszym doświadczonym lektorom nauczysz się języka angielskiego
w sposób łatwy i przyjemny, a zajęcia z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) pozwolą Ci poznać tajniki pracy z komputerem i programami.

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

• obejmuje 180 godzin szkoleniowych (45-minutowych),
• prowadzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego,
• Uczestnicy otrzymają komplet materiałów składający się z podręcznika i ćwiczeń,
• zajęcia będą odbywać się w oparciu o harmonogram uwzględniający potrzeby i możliwości Uczestników,
• Uczestnik otrzyma zaświadczenie o zakończeniu kursu w przypadku potwierdzenia 80% obecności na zajęciach w każdym 60-godzinnym module kursu,
• Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający przystąpienie do egzaminu oraz jego wynik.

 

KURS TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH:

• obejmuje 100 godzin szkoleniowych (45-minutowych),
• zajęcia będą odbywać się w oparciu o harmonogram uwzględniający potrzeby i możliwości Uczestników,
• program odnosi się do 21 kompetencji z 5 obszarów zgodnie z ramą DIGCOMP:
Informacja i dane, Komunikacja i współpraca, Tworzenie treści cyfrowych, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów,
• Uczestnik otrzyma zaświadczenie o zakończeniu kursu w przypadku potwierdzenia 80% obecności
  na zajęciach oraz pod warunkiem zaliczenia wszystkich testów okresowych po każdym module,
• Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający przystąpienie do egzaminu oraz jego wynik.

 

Okres realizacji: 01.02.2023 r. - 30.09.2023r.

 

 

Projekt jest realizowany przez Doradztwo Personalne i Szkolenia Aleksandra Zakrzewska, w partnerstwie z Advance Ewelina Podziomek. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie: 8.2 Uczenie się przez całe życie, na podstawie umowy RPWP.08.02.00-30-0155/18-00.                                                                                                                     

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2023 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.