Zakres wsparć

Zadanie 1 – Identyfikacja potrzeb
uczestników i opracowanie/aktualizacja
Indywidualnego Planu Działania 
(I edycja: 06-07.2019; II edycja: 10-11.2019)
Pula środków na zwrot kosztów dojazdu –
spotkania UP z doradcami zawodowymi w celu
opracowania IPD – 2 edycje x 50 UP x 2 dni x 12 zł

 

Zadanie 2 – Warsztaty aktywizacyjne i z
zakresu poszukiwania i utrzymania
zatrudnienia oraz indywidualne poradnictwo
zawodowe dla 60% UP 
(I edycja: 08.2019; II edycja:12.2019)
Pula środków na zwrot kosztów dojazdu
grupowe warsztaty – 2 edycje x 50 UP x 3 dni x 12zł 
Pula środków na zwrot kosztów dojazdu –
indywidualne poradnictwo zawodowe 
dla 60 UP  (60%) – 2 edycje x 30 UP x 3 dni x 12 zł

 

Zadanie 3 – Szkolenia zawodowe
(I edycja:09-10.2019; II edycja: 01- 02.2020)
Pula środków na stypendia szkoleniowe w
ramach realizacji szkoleń zawodowych – 
2 edycje x 
50 UP x średnio 110 godzin x 6,78 zł

 

Pula środków na zwrot kosztów opieki nad
dzieckiem/os.zależną dla 10 UP – szkolenia – 
edycje x 5 UP x 110 godzin x 7,70 zł

 

Pula środków na zwrot kosztów dojazdu –
szkolenia – 2 edycje x 50 UP x 16 dni x 12 zł

 

Zadanie 4 – 4 – miesięczne staże
umożliwiające nabycie lub uzupełnienie
doświadczenia 
(I edycja: 11.2019-02.2020; II edycja: 03- 06.2020)
Stypendia stażowe w ramach 4 miesięcy stażu
2 edycje x 50 UP x 4 miesiące x 1017,40 zł

 

Pula środków na zwrot kosztów dojazdu –
4-miesięczne staże – 2 edycje x 50 UP x 4 miesiące
x bilet miesięczny średnio 120 zł

 

Pula środków na zwrot kosztów opieki nad
dzieckiem/os.zależną dla 10 UP – 4-miesięczne staże – 
2 edycje x 5 UP x 4 miesiące x 423,90 zł

 

Zadanie 5 – Indywidualne i kompleksowe
pośrednictwo pracy 
(I edycja: 03-04.2020; II edycja: 07- 08.2020)

 

Pula środków na zwrot kosztów dojazdu –
indywidualne pośrednictwo pracy – 
2 edycje x 50 UP x 3 dni x 12 zł

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2019 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.