Dokumenty do pobrania - rekrutacja

Data publikacji 18.04.2018 r. 

W związku z realizacją projektu pt. ,,Nowa Szansa, nowe możliwości'' nr RPWP.06.03.01-30-0056/17 podajemy do publicznej informacji regulamin z pozostałymi dokumentami. 

Regulamin rekrutacji

Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego

Umowa - wsparcie szkolenie doradcze

Oświadczenie - dane osobowe

Oświadczenie - wizerunek

 

Nabór trwać będzie 10 dni roboczych od 07.05.2018 r. do 18.05.2018 r. 
od godziny 10:00 do 16:00

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU REKRUTACJI

 

W związku z niewystarczającą wymaganą ilością zgłoszonych aplikacji, proces rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 22.06.2018r. do godziny 16:00

 

W przpadku nie wystarczającej ilości zgłoszeń oraz nie wyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczny złożonych Wstępnych formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny zgodnie z regulaminem może zostać zmieniony

 

POMOC W WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW
Pani Paulina Bryszkiewicz - kierownik Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
Inwest Park, Piła, ul. Dąbrowskiego 8

 

Na spotkanie z Panią Pauliną Bryszkiewicz prosimy umawiać się telefonicznie, wskazując tytuł projektu ,,Nowa Szansa, Nowe Możliwości''
tel. 67 353 31 41 

 

Formularze rekrutacyjne powinny być składane osobiście w biurze projektu przy Al. Powstańców Wlkp. 63/2 w Pile lub pocztą/ kurierem/ e-mail z dostarczeniem oryginału w ciągu 2 dni roboczych.  

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2019 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.