Logopedia w pracy nauczyciela

Celem kursu jest poszerzenie warsztatu pracy logopedy/ nauczyciela wychowania przedszkolnego lub kształcenia zintegrowanego o zakres zajęć muzyczno - ruchowych wspierających rozwój mowy u dzieci. 

Kurs adresowany jest do nauczycieli i wychowawców w żłobkach, przedszkolach, klasach szkół podstawowych lub kształcenia zintegrowanego. 

 
Program kursu:

 

 1. Logopedia w szkole – wstęp
 2. Diagnoza, profilaktyka, terapia logopedyczna.
 3. Zaburzenia komunikacji – wielorakość.
 4. Metodyka postępowania logopedycznego.
 5. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcza (metodyka).
 6. Logorytmika – metoda wspierająca.
 7. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, a metoda symultaniczno-sekwencyjna
 8. Współpraca z rodzicami.

 

Kurs obejmuje 35 godzin dydaktycznych (godzina dydaktyczna = 45 minut) i odbywać się będzie za pomocą platformy edukacyjnej e-learning oraz w formie stacjonarnej po zebraniu odpowiedniej ilości osób. 

 

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

 

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 •  wykształcenie średnie

 

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie po jego ukończeniu i uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu.

 

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2019 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.