HR, kadry i płace

Dzięki pomocy naszych specjalistów zatrudnisz osobę na stanowisku HR, kadry i płace, kóra spełni twoje oczekiwania zawodowe. Wszelkie czynności związane z rekrutacją i selekcją zostaw naszym specjalistom.

HR (Human Resources) w dużej mierze odpowiada za strategię firmy, gdyż to ludzie ją tworzą i ich cechy osobowości, powinny odpowiadać tym pożądanym w branży.

Pracodawcvo dzięki odpowiedniemu specjaliście od kadr i płac nie będziesz miał problemów ze zrozumieniem i interpretacją przepisów, min.: 

 - dokumentacji pracowniczej: 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności, przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,

 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,

Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

 - urlopy pracownicze, zasiłki i inne świadczenia: 

 Rozporządzenie Ministra Pacy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2021 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.