FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

EURO CONSULTING Wioletta Żybort oferuje pomoc przy napisaniu wniosków o otrzymanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawców w 2020 r. 

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie zgłoś się do nas! 

 

Termin składania wniosków upływa 07 lutego 2020 r.

 

Szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej:

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2020 r. 

 

I. Środki z KFS na kształcenie ustawiczne mogą być przyznane według ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów:
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy .
6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
 
 
II. Kwota dofinansowania kształcenia ustawicznego może wynosić maksymalnie 6.000 zł na jednego uczestnika dla pracodawcy zatrudniającego:
  •  od 1 do 9 pracowników – 100% kosztów kształcenia ustawicznego,
  •  powyżej 9 pracowników – 80% kosztów kształcenia ustawicznego.

III. Wnioski należy składać co najmniej 30 dni roboczych przed rozpoczęciem kształcenia ustawicznego.

 

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu: pila.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania".

IV. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu.

V. Termin składania wniosków: do 07.02.2020 r. do godz. 14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile (pokój 10 lub 15)

VI. Szczegółowe informacje związane ze złożeniem wniosku oraz przyznaniem środków z KFS zawarte są w „Kryteriach przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne w 2020 roku".

 

Załączniki:

Nabór wniosków

Formularz informacji de minimis

Kryteria KFS 2020

Wniosek 2020 - limit KFS

Zawody deficytowe na 2020 - województwo

Strategia Powiatu Pilskiego 2015-2025

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2020 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.