ECCC

Logotyp-ECCC-PL

 

Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile posiada licencję uprawniającą do przeprowadzania Egzaminów ECCC.

Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (ang. European Computer Competence Certificate – ECCC), zwany dalej ECCC, to system egzaminów służących ocenie posiadanych kompetencji użytkowników informatyki na różnych poziomach: od A do D. Egzaminy realizowane są w modułach (obszarach) tematycznych.

 

Ośrodek Egzaminacyjny ECCC zapewnia:

– Organizację i przeprowadzanie Egzaminów ECCC.
– Dostęp do Systemu Egzaminacyjnego ECCC.
– Wydruk certyfikatów i przekazanie ich egzaminowanym.
– Obsługę finansową egzaminów.

Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile proponuje certyfikację w standardzie międzynarodowym.

 

Rezultat egzaminu podawany jest w % co pozwala precyzyjnie określić poziom kompetencji posiadacza certyfikatu ECCC. Specjalna konstrukcja egzaminu (w tym: pełne pokrycie pytaniami wszystkich zagadnień z sylabusu) zapewnia poprawność oceny.

 

 

SYMBOL MODUŁUNAZWA MODUŁUSYLABUS DLA POZIOMU ASYLABUS DLA POZIOMU BSYLABUS DLA POZIOMU CSYLABUS DLA POZIOMU D
W obszarze Kompetencje cyfrowe – DigComp (Digital Competences) standard ECCC wydziela następujące moduły:
DC M1 Informacja POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
DC M2 Komunikacja POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
DC M3 Tworzenie treści POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
DC M4 Bezpieczeństwo POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
DC M5 Rozwiązywanie problemów POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC

 

 Egzaminy ECCC na poziomach A i B są realizowane przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego ECCC, który całkowicie losowo tworzy zestaw egzaminacyjny oraz sprawdza poprawność odpowiedzi. Nadzór nad prawidłowością realizacji procedur sprawuje Egzaminator ECCC. Egzaminy ECCC na poziomach C i D są realizowane w postaci projektowej – egzaminowany realizuje złożone i kompleksowe zadania.

 

A. Poziom podstawowy ECCC

wyznacza minimalne wymagania w stosunku do użytkownika technologii z danego modułu tematycznego. Osoba posiadająca taki certyfikat zna teoretycznie bazowe pojęcia z danego modułu (np. Edycji dokumentów) oraz potrafi się posługiwać ogólnie dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym. Weryfikacji podlega około 15% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

 

B. Poziom średniozaawansowany ECCC

sprawdza kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii informatycznych, których dotyczy dany moduł. Weryfikacji podlega około 30% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

 

C. Poziom zaawansowany ECCC

wyznacza wymagania poziomu średniozaawansowanego rozszerzone o biegłe posługiwanie się zaawansowanymi funkcjami narzędzi i technologii informatycznych w danym obszarze. Weryfikacji podlega około 60% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

 

D. Poziom ekspercki ECCC

oznacza wysoką biegłość, rozległą wiedzę oraz duże doświadczenie praktyczne w weryfikowanym obszarze. Weryfikacji podlega około 90% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.


 

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2019 euroconsulting.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.