KURS ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ABC ZAKŁADANIA WŁASNEJ FIRMY /  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Grupa docelowa :
Kurs przeznaczony dla osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą,

Program kursu:
Moduł 1 – Ja jako przedsiębiorca

 • Ja – przedsiębiorcą
 • Biznesplan czyli od czego zacząć
 • Źródła finansowania działalności

Moduł 2 Przedsiębiorczość – wprowadzenie

 • Przedsiębiorstwo – definicje, cechy, cele i rodzaje
 • Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • Terminarz przedsiębiorcy

Moduł 3 – Wybrane formy organizacyjno – prawne

 • Indywidualna działalność gospodarcza
 • Spółki – możliwości, zasady, wady i zalety

Moduł 4 – Procedura rejestracji działalności gospodarczej

 • Początek czyli pieczątka i rachunek bankowy
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • Profil zaufany/podpis elektroniczny
 • ZUS – co musi wiedzieć przedsiębiorca
 • Urząd skarbowy

Moduł 5 – Formy opodatkowania działalności

 • Wybrane formy opodatkowania działalności
 • Moduł 6 – Podstawy marketingu
 • Marketing i promocja krok po kroku

Cena kursu:
– 30 h – dostęp 14 dniowy – 100 zł
– 60 h – dostęp 28 dniowy –  150
– 120 h – dostęp 42 – 200 zł

Kurs prowadzony online za pośrednictwem platformy edukacyjnej.

Po ukończeniu kursu oraz pozytywnego zdania egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie MEN.