KURS ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ABC ZAKŁADANIA WŁASNEJ FIRMY /  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Grupa docelowa :
Kurs przeznaczony dla osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą,

Program kursu:
Segment 1 – Przedsiębiorca czy pracownik?

 • Pomysł na biznes
 • Klienci i Rynek – diagnoza
 • CEIDG wpis – omówienie i wypełnienie formularza

Segment  2 Przedsiębiorczość 

 • Firma i jej misja
 • Analiza ograniczeń
 • Potencjał / możliwości

Segment 3 – Formy prawne działalności -omówienie

 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 • Inne formy działalności gospodarczej

Segment 4 – Krok po krok – rejestracja

 • Wpis do CEIDG elektronicznie czy w urzędzie ?
 • Zgłoszenie firmy do ZUS – formularze, deklaracje – omówienie
 • Formy opodatkowania – wybór
 • Elektroniczne podpisy

Segment 5 – Marketing i promocja

 • Przewaga rynkowa
 • Sezonowość
 • Do kogo adresowana jest oferta
 • Określenie segmentu klientów
 • Charakter rynku – uwarunkowania
 • Strategia konkurencji – cena, jakość, innowacyjny pomysł
 • Rozpoznawalność firmy

Cena kursu:
– 30 h – dostęp 14 dniowy – 100 zł
– 60 h – dostęp 28 dniowy –  150
– 120 h – dostęp 42 – 200 zł

Kurs prowadzony online za pośrednictwem platformy edukacyjnej.

Po ukończeniu kursu oraz pozytywnego zdania egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie MEN.