KURSY KIEROWNIK I WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU

Zakładka kurs kierownik wypoczynku, kurs wychowawca wypoczynku – podane ceny oraz niezbędne informacje.

Podstawa prawna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży zobowiązany jest do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców. Kursy prowadzone przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EURO CREATOR” oparte są o najnowsze wytyczne.

W ich trakcie kandydaci na kierowników i wychowawców mają okazję zapoznać się w teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami wyjazdów. Zajęcia prowadzone są zawsze przez kilku prowadzących, ponieważ wychodzimy z założenia, że każdy jest ekspertem z konkretnej dziedziny. Każdy z kursów kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje zaświadczenie upoważniające do pracy w trakcie wypoczynków organizowanych dla dzieci i młodzieży.

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Wprowadzone zmiany dotyczą także organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Nowe przepisy zostały zapisane:

* w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1629)

* w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). Przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) weszły w życie od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) weszły w życie od 6 kwietnia 2016 r.

Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Program kursu zgodny z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452)