Animator czasu wolnego w turystyce

Animator czasu wolnego w turystyce

Cel

 • organizowanie gier i zabaw integracyjnych,
 • prowadzenie zajęć fitness,
 • przygotowanie wieczornych programów tj. skecze, karaoke, mini-formy teatralne,
 • inicjowanie wspólnych spacerów, wycieczek po okolicy, wizyt w lokalnych restauracjach,
 • aranżowanie spotkań tematycznych związanych z miejscem wakacyjnym.

Ilość  godzin  100/120                                                          

Blok I

Instruktor wypoczynku – definicja

 • założenia programowe Akademii Wypoczynku
 • kariera instruktora wypoczynku w Rainbow Tours
 • obowiązki i zadania instruktora wypoczynku w Rainbow Tours

Blok II

ABC instruktora wypoczynku

 • psychologia w pracy z turystami
 • praca w zespole (rezydent-hotelarz-kontrahent)
 • praca z mikrofonem / na scenie / sprzęt techniczny / itp.

Blok III

Zakres zadań

 • PR w pracy instruktora,
 • organizowanie gier i zabaw integracyjnych,
 • prowadzenie zajęć fitness i sportowych,
 • przygotowywanie night shows, karaoke, miniform teatralnych,
 • aranżowanie wspólnych wyjść do restauracji, wyjazdów do miasta, spacerów po okolicy.

W cenę kursu wliczone są:

 • wykłady z doświadczonymi trenerami,
 • zajęcia praktyczne (zapewniamy profesjonalny sprzęt),
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Cena kursu: 1 995 zł

Na zakończenie kursu wydane zostaną zaświadczenia na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).