OŚRODEK EGZAMINACYJNY ECCC

Logotyp-ECCC-PL

Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile posiada licencję uprawniającą do przeprowadzania Egzaminów ECCC.

Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (ang. European Computer Competence Certificate – ECCC), zwany dalej ECCC, to system egzaminów służących ocenie posiadanych kompetencji użytkowników informatyki na różnych poziomach: od A do D. Egzaminy realizowane są w modułach (obszarach) tematycznych.

Ośrodek Egzaminacyjny ECCC zapewnia:

– Organizację i przeprowadzanie Egzaminów ECCC.
– Dostęp do Systemu Egzaminacyjnego ECCC.
– Wydruk certyfikatów i przekazanie ich egzaminowanym.
– Obsługę finansową egzaminów.

Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile proponuje certyfikację w standardzie międzynarodowym.

Zapraszamy do kontaktu!