KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Kierunki pedagogiczne w Pile – pobierz opisy:

1. Doradztwo zawodowe i edukacyjne do pobrania: WSB Poznań studiuj w Pile kierunek Doradztwo zawodowe i edukacyjne – opis kierunku i cena

2. Etyka dla nauczycieli do pobrania: WSB Poznań studiuj w Pile kierunek Etyka dla nauczycieli – opis i cena

3. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej do pobrania: WSB Poznań studiuj w Pile kierunek Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – opis i cena

4. Matematyka – nauczanie drugiego przedmiotu do pobrania: WSB Poznań studiuj w Pile kierunek Matematyka nauczanie drugiego przedmiotu – opis i cena

5. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną do pobrania: WSB Poznań studiuj w Pile Oligofrenopedagogika edukacja i reabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

6. Organizacja i zarządzanie oświatą do pobrania: WSB Poznań studiuj w Pile kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą – opis i cena

7. Przygotowanie pedagogiczne do pobrania: WSB Poznań studiuj w Pile kierunek Przygotowanie pedagogiczne – opis i cena

8. Terapia pedagogiczna i socjoterapia do pobrania: WSB Poznań studiuj w Pile kierunek Terapia pedagogiczna i socjoterapia – opis i cena

9. Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera do pobrania: WSB Poznań studiuj w Pile kierunek Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

LOGO EURO CREATOR