REKRUTACJA I DOKUMENTY

UWAGA!
Rekrutacja w Pile od 13.06.2017 r. do 29.09.2017 r.

Zapisz się już dziś!
Kto może zostać studentem?
Słuchaczem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra. Już po studiach I stopnia możesz studiować na studiach podyplomowych.

Jak się zapisać na studia?
Jak się zapisać na studia podyplomowe w kilku krokach:

 • Wybierz interesujący Ciebie kierunek
 • Wypełnij formularz zapisów – do pobrania: FORMULARZ REJESTRACYJNY WSB – NODN PIŁA
 • Druki wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarcz pocztą lub osobiście w ciągu 7 dni od daty zapisu
 • O terminie rozpoczęcia zajęć zostaniesz powiadomiony 2 tygodnie przed planowanym zjazdem

Wymagane dokumenty
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest dostarczenie kompletu dokumentów, na który składa się:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz i podanie – do pobrania KWESTIONARIUSZ I PODANIE
 • podpisane przez wszystkie strony 3 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych wraz z załącznikami –w przygotowaniu
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona kopia lub inny dokument potwierdzający wymagane kwalifikacje.
 • potwierdzona przez „EURO CREATOR” , notarialnie lub przez Urząd Miasta i Gminy kserokopię obu stron dowodu osobistego
 • w przypadku zmiany nazwiska – kserokopia aktu ślubu potwierdzona notarialnie bądź przez „EURO CREATOR”
 • fotografia
 • ksero świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego – w przypadku uzupełniających studiów
 • dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocji)
  w wysokości 100 zł na konto:
  Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EURO CREATOR”
  PKO BP nr konta: 18 1020 3844 0000 1402 0175 8614
  tytuł przelewu: opłata wpisowa, kierunek studiów.

Płatność za studia dokonywana jest w terminie późniejszym niż zapisanie się na studia. Pierwszą opłatę należy uiścić do 15 listopada.

Warunkiem przyjęcia na studia w WSB jest:

Zasady płatności
Opłata za naukę składa się z:

 • bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł (chyba, że obowiązuje promocja na wpisowe)
 • czesnego

NODN „EURO CREATOR” wystawia faktury VAT.

Cennik:
Cennik za całość – studia podyplomowe WSB Poznań- 9 kierunków PIŁA
Cennik – RATY studia podyplomowe WSB Poznań – 9 kierunków PIŁA

Adres Biura Rekrutacji:
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EURO CREATOR”
ul. Dąbrowskiego 8, pokój nr 14 na parterze, budynek Inwest-Park
tel.: 48 508 088 326 tel.: +48 501 168 065
e-mail: rekrutacja.ec.wsb@gmail.com

Adres do korespondencji:
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EURO CREATOR”
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła
z dopiskiem: Biuro Rekrutacji pokój nr 14

Biuro Rekrutacji czynne jest w godzinach:

 • pon – pt 10:00 – 15:00
 • sobota 10:00 – 12:00
 • niedziela nieczynne

Harmonogram zjazdów
2 tygodnie przed pierwszym zjazdem osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane mailowo przez Dział Studiów Podyplomowych o terminie rozpoczęcia zajęć. Otrzymają również szczegółowy plan pierwszego zjazdu oraz komplet informacji organizacyjnych.

Regulamin Studiów
Dostępny jest po kliknięciu w link (format: pdf)

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji

 • tel: +48 508 088 326 tel.: +48 501 168 065
 • e-mail: rekrutacja.ec.wsb@gmail.com

Wyniki rekrutacji
Czy zostałeś przyjęty na studia? Dowiesz się po złożeniu kompletnych dokumentów.

LOGO EURO CREATOR