STUDIA PODYPLOMOWE

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu wraz z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „EURO CREATOR” proponują następujące kierunki studiów podyplomowych w Pile 2017/2018 r.

Weź sprawy w swoje ręce……

ZOE_0515

KIERUNKI PEDAGOGICZNE:

1. Doradztwo zawodowe i edukacyjne
2. Etyka dla nauczycieli
3. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej
4. Matematyka – nauczanie drugiego przedmiotu
5. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
6. Organizacja i zarządzanie oświatą
7. Przygotowanie pedagogiczne
8. Terapia pedagogiczna i socjoterapia
9. Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
Opisy kierunków do pobrania w zakładce Kierunki pedagogiczne

KIERUNKI UZUPEŁNIAJĄCE – KURSY KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI:

1. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (1 semestr)
2. Organizacja i zarządzanie oświatą (1 semestr)
3. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (1 semestr)
4. Terapia pedagogiczna (1 semestr)
Opisy kierunków do pobrania w zakładce Kierunki uzupełniające – kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

W zakładce REKRUTACJA i DOKUMENTY znajdziecie Państwo wymagane dokumenty, które należy złożyć w „EURO CREATOR” w Pile.

Wiedza ekspercka
Grono wykładowców Wyższej Szkoły Bankowej tworzą doświadczeni praktycy, czołowi eksperci w dziedzinie: finansów i podatków, handlu, HR, marketingu, nieruchomości, nowoczesnych technologii, prawa, pedagogiki czy zarządzania. Każdy z prowadzonych w WSB kierunków nadzorowany jest przez merytorycznego opiekuna, który projektuje autorski program zajęć, a następnie czuwa nad jego właściwą realizacją.

Wybierz studia podyplomowe WSB w Poznaniu, od listopada 2016 r. w ruszamy Pile.

Czekamy na Was w Pile!

Rekrutacja: 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8, pokój nr 14 na parterze w budynku Inwest – Parku. Więcej informacji na temat rekrutacji w zakładce Rekrutacja i Dokumenty.

Miejsce realizacji studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli:  64-920 Piła ul. Bydgoska 23 (budynek dawnego Gimnazjum nr 5 w Pile).

Ucz się od praktyków i z praktykami wymieniaj się wiedzą. Zainwestuj w swoją przyszłość

LOGO WSB Poznań      LOGO EURO CREATOR