SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w świetle nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Ochrona danych osobowych w świetle nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (2016) – na wprowadzenie zmian mamy czas do 25.05.2018 r.

Wiesz co znaczy profilowanie, dane biometryczne? Znasz swoje obowiązki administratora danych?
Informujesz właścicieli danych jak długo przechowujesz ich dane? Stosujesz umowy powierzenia danych?

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z Rozporządzenia (np. gdy nie realizujesz obowiązku informacyjnego) już od 25.05.2018 będą nakładany kary administracyjne w wysokości do 20 mln EURO lub do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa

Bądź na bieżąco z regulacjami prawna europejskiego !!!
O tym wszystkim i jeszcze więcej na szkoleniu

Prowadząca:
Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001/2013
Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
Kierunek informatyka i ekonometria, Specjalność ekonometria menadżerska
Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” Wieloletni ABI w instytucjach samorządowych, oświatowych oraz firmach i spółdzielniach,

Termin:  1 dniowe
Godzina: 10.00 – 15.00

Program:

1) Od kiedy obowiązują nas nowe regulacje?
2) Definicje:
a) dane biometryczne;
b) genetyczne;
c) pseudonimizacja;
d) profilowanie.
3) Przetwarzanie danych osobowych:
a) ogólne zasady przetwarzania danych osobowych;
b) przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii;
c) zgoda na przetwarzanie danych dzieci.
4) Prawa przysługujące podmiotowi danych:
a) prawo do ograniczenia przetwarzania;
b) prawo do bycia zapomnianym;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo sprzeciwu;
e) prawo do niepodlegania profilowaniu;
f) zasada przejrzystości.
5) Administrator Danych i podmiot przetwarzający:
a) obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych;
b) obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.
6) Inspektor Ochrony Danych:
a) zastąpienie Administrator Bezpieczeństwa Informacji przez Inspektora Ochrony Danych;
b) wyznaczenie inspektora ochrony danych;
c) status inspektora ochrony danych;
d) zadania inspektora ochrony danych.
7) Organ nadzorczy (GIODO):
a) nowa rola;
b) zadania i uprawnienia;
c) obowiązek zgłaszania incydentów do GIODO;
d) obowiązek zgłaszania przez administratora danych;
e) naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu (GIODO).
8) Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia:
a) kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość – do 20 000 000 EUR;
b) odszkodowanie za poniesioną szkodę.
9) Certyfikacja ochrony danych osobowych.
10) Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) – nowy organ.
11) Ochrona danych osobowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych

Cena: 349zł netto, w cenie zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek.

* W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.

10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

ZAPRASZAMY!