SZKOLENIE: KRAJOWE RAMY INTEROPERACYJNOŚCI

Szkolenie: Krajowe Ramy Interoperacyjności.

Wdrożenie KRI obowiązuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia:
Prezentacja wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności i ich przełożenia na systemy bezpieczeństwa informacji.

Profil uczestnika:
Kierownicy jednostek publicznych oraz sektora finansów publicznych, Administratorzy bezpieczeństwa informacji, działów IT, dyrektorzy,  kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji;
  • Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI);
  • wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji;
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście zarządzania procesami;
  • zarządzanie ryzykiem – analiza metodyk – ISO/IEC 27005;
  • podejście procesowe do bezpieczeństwa informacji – ISO/IEC 27001
  • audyt zgodności z KRI
  • budowa i wdrożenie systemu zarządzania w zgodności z KRI

Metodyka szkolenia:
Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener

Cena: 299 zł netto, w cenie zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek.
Szkolenie : 1 dniowe (8 h)

* W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Wykładowca
Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001/2013
Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
Kierunek informatyka i ekonometria, Specjalność ekonometria menadżerska Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” Wieloletni ABI w instytucjach samorządowych, oświatowych oraz firmach i spółdzielniach