JAK PRZYGOTOWAĆ BIZNESPLAN – SZKOLENIE

„Przygotowanie biznesplanu do dotacji ze środków Unii Europejskiej”

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy.

Cel szkolenia: Przedstawienie w przystępny sposób, zilustrowany licznymi przykładami i zadaniami, zagadnień z zakresu konstruowania elementów biznes planu i analizy sprawozdań finansowych.

Program kursu:

1). Czym jest biznesplan w projektach unijnych i czemu ma służyć.
2). Podstawowe pojęcia dotyczące planowania i tworzenia biznesplanu.
3). Funkcja biznesplanu.
4). Podstawowe kroki w przygotowaniu biznesplanu w tym opracowanie wizji i misji planowanego przedsięwzięcia.
5). Analiza SWOT (ćwiczenia, przykłady).
6). Prognoza sprzedaży.
7). Cena, promocja, dystrybucja oparte na przykładach.
8). Budowa planu finansowego.
9). Źródła informacji o funduszach europejskich, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach

Grupa docelowa:

1). Przedsiębiorcy.
2). Osoby planujące założyć działalność gospodarczą.

Kurs przeprowadzony będzie stacjonarnie 1 dniowy (6 godzin dydaktycznych).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 339 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Placówki Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.