TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Program kursu:
 1. Terapia pedagogiczna – podstawy.
 2. Kto jest uczestnikiem terapii pedagogicznej?
 3. Organizacja procesu diagnostycznego i terapeutycznego.
 4. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 5. Przygotowanie i wdrożenie programu terapii pedagogicznej.
 6. Współpraca z rodzicami, opiekunami dziecka.
 7. Scenariusze zajęć – przykłady.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Na zakończenie absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 397 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „EURO CREATOR”.

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.