LOGOPEDIA W PRACY NAUCZYCIELA

Program kursu:
 1. Logopedia w szkole – wstęp
 2. Diagnoza, profilaktyka, terapia logopedyczna.
 3. Zaburzenia komunikacji – wielorakość.
 4. Metodyka postępowania logopedycznego.
 5. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcza (metodyka).
 6. Logorytmika – metoda wspierająca.
 7. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, a metoda symultaniczno-sekwencyjna
 8. Współpraca z rodzicami.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Na zakończenie absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 387 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „EURO CREATOR”.

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kurs