MEDIATOR SZKOLNY

Mediator szkolny (szkolenie)

Adresaci szkolenia: pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi.

Cel szkolenia: przekazanie niezbędnych podstaw teoretycznych, ćwiczenia umiejętności praktycznych, rozwiązywania sporów o charakterze szkolnym.

Program kursu:

Umiejętności mediacyjne w pracy pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, wychowawcy i nauczyciela.
Zastosowanie mediacji w konfliktach społecznych.
Typy mediacji szkolnych z podziałem na grupy.
Zasady i reguły prowadzenia skutecznej mediacji.
Programy skutecznego rozwiązywania konfliktów szkolnych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 484 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „EURO CREATOR”

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

komputer z łączem internetowym
standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.