NOWOŚCI

I.

Logotyp-ECCC-PL

Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile posiada licencję uprawniającą do przeprowadzania Egzaminów ECCC.

Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (ang. European Computer Competence Certificate – ECCC), zwany dalej ECCC, to system egzaminów służących ocenie posiadanych kompetencji użytkowników informatyki na różnych poziomach: od A do D. Egzaminy realizowane są w modułach (obszarach) tematycznych.

Ośrodek Egzaminacyjny ECCC zapewnia:

– Organizację i przeprowadzanie Egzaminów ECCC.
– Dostęp do Systemu Egzaminacyjnego ECCC.
– Wydruk certyfikatów i przekazanie ich egzaminowanym.
– Obsługę finansową egzaminów.

Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile proponuje certyfikację w standardzie międzynarodowym.

Zapraszamy!

 

II.
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EURO CREATOR” w sierpniu 2016 r. podpisał umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu.

W ramach współpracy Wyższa Szkoła Bankowa postanowiła zorganizować z NODN EURO CREATOR studia podyplomowe w Pile.

ZOE_0515

Klik w link:  WSB – studia w Pile KIERUNKI

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji 29.08.2016 r.
Dokumenty rekrutacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej do dnia 29.08.2016 r.

Umożliwiamy Państwu korzystanie z szerokiej oferty kierunków studiów podyplomowych bez konieczności studiowania w odległych miastach.

Osoby zainteresowane studiowaniem w Pile zapraszamy do kontaktu: nodn.eurocreator@gmail.com

 NODN „EURO CREATOR” 
DE–III-6.5471.3.2016

II.
DORADZTWO BIZNESOWE
PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE w STARCIE II – woj. wielkopolskie oraz woj. kujawsko-pomorskie 2016 r. – 2017 r.

Właścicielka Placówki Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile w związku z podjęciem współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości z Szczecina (2015r.) została wpisana do bazy doradców projektu „Pierwszy biznes” – wsparcie w Starcie II” na lata 2016r.-2017r. na obszarze woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego w zakresie tematycznym: prowadzenie i zakładanie działalności gospodarczej, zarządzanie ludźmi i rozwojem zespołu, negocjacje biznesowe.