NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „EURO CREATOR”

Przy Placówce Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile powstał:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EURO CREATOR” – wpisany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia pod numerem DE–III-6.5471.3.2016.

Kursantowi zostanie wydane świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli patrz załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. (poz. 1537) NODN EURO wzór zaświadczenia

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EURO CREATOR”  w miesiącu kwietniu 2016 r.  zorganizował i przeszkolił 18 nauczycieli  – informacja na dzień 29.04.2016 r.:

UWAGA! w przygotowaniu kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli – więcej informacji niebawem! patrz zakładka kursy kwalifikacyjne.

IMG_2078 IMG_2159