PROJEKTY UNIJNE

Znajdź dotację odpowiednią do Twoich potrzeb – dla poszukujących dofinansowania

W 2019 roku odbędą się nabory dotacyjne m.in. dla firm, osób fizycznych i innych podmiotów. Przedsiębiorcy lub planujący rozpocząć działalność od 2015 do 2020 r. będą mieli wiele szans na pozyskanie środków unijnych na rozwój oraz wzrost konkurencyjności tj. dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na inwestycje wdrażające nowe produkty, na badania i rozwój, usługi . Nabory będą odbywać się w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

Przygotowujemy dla Klientów Biznes Plany, które stanowią narzędzie komunikacji wewnętrznej do pozyskania źródeł finansowania inwestycji.
Dobrze opracowany biznes plan, w sposób przejrzysty i wyczerpujący, opisuje przedmiotową (obecną lub planowaną) działalność gospodarczą, przedstawia rzetelnie szanse i zagrożenia biznesowe oraz zawiera wyliczenia finansowe obrazujące dotychczasowe (jeżeli istnieją) oraz planowane wyniki finansowe. Zakres Biznes Planu zmienia się w zależności od wielkości i rodzaju przedsięwzięcia.