Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

05.10.2018 r.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Szanowni Państwo,

Przekazujemy wyniki ocen Komisji Oceny Wniosków. Informujemy iż w I turze ocen przyznanych zostało 34 środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej. Osoby z listy rezerwowej mają możliwość odwołania od decyzji KOW.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej