Terminy

31.08.2018 r.

Zgodnie z procedurami informuje Państwa o terminie i miejscu złożenia biznesplanów

Termin złożenia biznesplanu
od dnia 03.09.2018 r. do 14.09.2018 r. od godz. 09:00 do 16:00 (10 dni roboczych)

Miejsce złożenia biznesplanu
64-920 Piła ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 63/2 od godz. 09:00 do 16:00

Przedłużono termin składania biznesplanów do dnia 17.09.2018 r. do godz. 18:00