Dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia pomostowego w § 4 Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty wsparcia pomostowego w ust. 3 pkt. a-c mieści się zapis na temat warunków wypłaty wsparcia pomostowego. Prosimy o przestrzeganie ww. postanowień.

29.11.2018 r. aktualizacja
Formularz-rozliczeniowy-kwot-wydatkowanych-w-ramach-otrzymanego-dofinansowania

31.10.2018 r.

Zał._4_-_Oświadczenie_-_VAT (2)
Zał._Oświadczenie uczestnika dot VAT -1
Zał._Oświadczenie uczestnika VAT po 12 m-cach

Zal._12_-_Umowa_o_udzieleniu_wsparcia_finan
Zał._13_-_Zgoda_małżonka
Zał._14_-_Deklaracja wekslowa
Zał._14_-_Weksel-in-blanco
Zał._15_-_Zaświad._de_minimis-1
Zał._17_-_Umowa_wsparcie_pomostowe

Dokument rozliczeniowy – finansowanie pomostowe
Zał._18_-_Oświadczenie_o_niezaleganiu

16.08.2018 r.
1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zal._1_-_Wniosek_o_przyznanie_środków
Zal._1_-_Wniosek_o_przyznanie_środków

Zał._2_Biznesplan (2)
Zal._3_-_Karta_oceny_biznesplanu

Zal._4_-_Oświadczenie_-_VAT
Zal._5_-_Oświadczenie_-_nieposiadanie_działalności

Zal._6_-_Oświad._pomoc_de_minimis
Zal._6_-_Oświad._pomoc_de_minimis

Zal._7_-_Zestawienie_de_minimis

Zal._8_-_Formularz_informacji

Zal._9_-_Oświad._-_niekorz.równolegle
Zal._9_-_Oświad._-_niekorz.równolegle

Zal._10_-_Oświadczenie_-_niekaralność
Zal._10_-_Oświadczenie_-_niekaralność

Zal._11_-_Oświadczenie_-_zakaz_dostępu
Zal._11_-_Oświadczenie_-_zakaz_dostępu

Zal._12_-_Umowa_o_udzieleniu_wsparcia_finanansowego

Zal._13_-_Zgoda_małżonka
Zal._13_-_Zgoda_małżonka

Zal._14_-_Weksel

Zal._15_-_Zaświad._de_minimis

Zal._16_-_Wniosek_wsparcie_pomostowe
Zal._16_-_Wniosek_wsparcie_pomostowe

Zal._17_-_Umowa_wsparcie_pomostowe
Zal._18_-_Oświadczenie_o_niezaleganiu