Harmonogramy zajęć

Zajęcia grupowe
od 17.07.2018 r. do 25.07.2018 r. dla poszczególnych grup
Harmonogramy zajęć

Zajęcia indywidualne
Planowane od 26.07.2018 r.
Harmonogram zajęć