Dokumenty do pobrania – Rekrutacja

Data publikacji 18.04.2018 r.

W związku realizacją projektu pt. ” Nowa szansa, nowe możliwości” nr RPWP.06.03.01-30-0056/17 podajemy do publicznej informacji regulamin z pozostałymi dokumentami.

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Zal._1_Wstępny_formularz_rekrutacyjny
  3. Zal._1_Wstępny_formularz_rekrutacyjny.docx – wersja do wypeł. elektronicznie
  4. Zal._2_Karta_oceny_wstępnego_formularza_rekrutacyjnego
  5. Zal._3_Umowa-wsparcie_szkol.-doradcze
  6. Zal._4_Oświadczenie_-dane_osobowe
  7. Zal._5_Oświadczenie_-wizerunek

Nabór trwać będzie 10 dni roboczych od 07.05.2018 r. do 18.05.2018 r.
od godz. 10:00 do 16:00

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU REKRUTACJI

W związku z nie wystarczającą wymaganą ilością zgłoszonych aplikacji, proces rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 22.06.2018 r od godz. 10:00 do 16:00

W przypadku nie wystarczającej ilości zgłoszeń oraz nie wyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczy Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Wstępnych formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny zgodnie z regulaminem może zostać zmieniony

Pomoc w wypełnianiu dokumentów
Pani Paulina Bryszkiewicz kierownik Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
ul. Dąbrowskiego 8 Inwest Park

Na spotkanie z Panią Pauliną Bryszkiewicz prosimy umawiać się telefonicznie, wskazując tytuł projektu ” Nowa szansa, nowe możliwości”
telefon: +48 67 353 31 41

Formularze rekrutacyjne powinny być składane osobiście w biurze projektu przy Aleja Powstańców Wielkopolskich 63/2 Piła 64-920 lub pocztą/kurierem/e-mail z dostarczeniem oryginału w ciągu 2 dni roboczych.