Dokumenty zgłoszeniowe do projektu pt. „Aktywna Integracja – Twoja Szansa!”

Dokumenty zgłoszeniowe

Do pobrania
1. Formularz zgłoszeniowy_Aktywna integracja
2. Oświadczenie – deklaracja_Aktywna integracja
3. Oświadczenie – miejsce zamieszkania_Aktywna integracja
4. Oświadczenie – osoba bierna zawodowo_Aktywna integracja
5. Oświadczenie – zdolność do czynności prawnych_Aktywna integracja
6. Regulamin_Aktywna integracja
7. Oświadczenie – przetwarzanie danych_Aktywna integracja
8. Oświadczenie – wizerunek_Aktywna integracja
9. Umowa uczestnictwa_Aktywna integracja
10.Oświadczenie – pozostawanie w ubóstwie_Aktywna integracja
11.Dokumenty dot. zwrotu kosztów dojazdu na ZAJĘCIA AI
12.Dokumenty STAŻ dot. zwrotu kosztów dojazdu AI
12a.Oświadczenie – brak konta staż

Kontakt i zapisy do projektu pt. „Aktywna integracja – Twoja szansa!”

Biuro projektu:
Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile
64-920 Piła Aleja Powstańców Wielkopolskich 63 pokój 103

czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do godz. 13:00
Telefon: +48 531 887 205

Punkt informacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży
64-800 Chodzież ul. Notecka 28

czynne od poniedziałku do piątku w godz.od 08:00 do godz. 15:00
Telefon: +48 604 462 072
Asystent kierownika projektu: Angelika Nowak