Dokumenty zgłoszeniowe do projektu pt. Fabryka szans

Zapisy i miejsce złożenia dokumentów do projektu pt. „Fabryka szans”

Biuro projektu:
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od. 10:00 do 14:00

Tomaszów Mazowiecki 97-200
ul. Grunwaldzka 13-15/17
telefon: +48 501 168 065
osoba do kontaktu: Pani Marta

Adres miejsca składania dokumentów:
Piotrków Trybunalski 97-300
ul. Słowackiego 48

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
1. Regulamin_Fabryka szans
2. Formularz zgłoszeniowy_Fabryka szans
3. Oświadczenie – pozostawanie w ubóstwie_Fabryka szans
4. Oświadczenie – deklaracja_Fabryka szans
5. Oświadczenie – osoba bierna zawodowo_Fabryka szans
6. Oświadczenie – zdolność do czynności prawnych_Fabryka szans
7. Oświadczenie -niskie kwalifikacje_Fabryka szans
8. Oświadczenie – wizerunek_Fabryka szans
9. Umowa_Fabryka szans
10. Oświadczenie_przetwarzanie danych_Fabryka szans

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
Dokumenty dot. zwrotu kosztów dojazdu Fabryka szans

Dokumenty prosimy wypełniać drukowanymi literami

Dokumenty dostarczyć/przesłać do biura projektu w Tomaszowie Mazowieckim (97-200) przy ul. Grunwaldzkiej 13-15/17 lub do punktu informacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy. ul. Słowackiego 48.