Fabryka szans 2

FABRYKA SZANS 2

Okres realizacji projektu od 2017.10.01 do 2019.04.30

Projekt pt. „Fabryka szans 2” ma na CELU zwiększenie do 30.04.2019 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społ.-zawod. 60 os.(35K/25M) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz.społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., zamieszkujących wg KC w woj.łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich,pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie biernych zawod. lub bezrobotnych z III profilem pomocy),w tym: min.6ON(4K/2M)

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Dokumenty prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać do biura projektu w Tomaszowie Mazowieckim (97-200) przy ul. Mościckiego 38/5 lub do punktu informacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy. ul. Słowackiego 48.

1. Regulamin_Fabryka szans 2
2. Formularz zgłoszeniowy_Fabryka szans 2
3. Oświadczenie – deklaracja_Fabryka szans 2
4. Oświadczenie – osoba bierna zawodowo_Fabryka szans 2
5. Oświadczenie – pozostawanie w ubóstwie_Fabryka szans 2
6. Oświadczenie – zamieszkiwanie obszar wiejski_Fabryka szans 2
7. Oświadczenie – zdolność do czynności prawnych_Fabryka szans 2
8. Oświadczenie -niskie k
9. Oświadczenie – wizerunek_Fabryka szans 2walifikacje_Fabryka szans 2
10. Oświadczenie_przetwarzanie danych_Fabryka szans 2
11. Dokumenty dot. zwrotu kosztów dojazdu_Fabryka szans 2

Wniosek refundacja. word
Wniosek refundacja

Zapisy i miejsce złożenia dokumentów do projektu pt. „Fabryka szans 2”

ULOTKA Promocja Fabryka szans 2

Biuro projektu:
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od. 10:00 do 14:00

Tomaszów Mazowiecki 97-200
ul. Grunwaldzka 13-15/17
telefon: +48 501 168 065
osoba do kontaktu: Pani Marta

Miejsce składania dokumentów
Partner Projektu

Piotrków Trybunalski 97-300
ul. Słowackiego 48
osoba do kontaktu: Pan Rafał

Dokumenty prosimy wypełniać drukowanymi literami